วิธีชำระเงิน

 

ชำระเงินผ่าน Prompt Pay โดยการสแกน QR Code เพื่อชำระเงิน